Kjøpsvilkår

Denne brukeravtalen («Avtalen») er en avtale mellom deg og Wonderwave AS, et selskap registrert i Norge («wonderwave.no»), om bruk av våre abonnementstjenester på https://wonderwave.no/ («Abonnementet»), inkludert relaterte medieplattformer, kanaler, mobilnettsteder eller mobilapplikasjoner. Hvis du ikke er enig i vilkårene, kan du ikke bruke Abonnementet. Hvis du bryter vilkårene, må du slutte å bruke Abonnementet med en gang. Deretter vil forholdet mellom deg og wonderwave.no være over, bortsett fra eventuelle utestående betalinger du skylder for tjenester som er levert.

1. Rettigheter til intellektuell eiendom
Her er en forenklet og forbedret versjon av teksten din:Med mindre noe annet er nevnt, eier wonderwave.no abonnementstjenesten, inkludert all kildekode, databaser, funksjoner, programvare, design, lyd, video, tekst, bilder og grafikk (samlet kalt "Innholdet"), samt varemerker, servicemerker og logoer («Merkene»). Alt dette er beskyttet av opphavsretts- og varemerkelover i Norge, andre land og internasjonale avtaler. Innholdet og Merkene er tilgjengelige "som de er", bare for din personlige informasjon og bruk. Med mindre noe annet er spesifisert her, kan du ikke kopiere, gjenskape, samle, publisere, laste opp, poste, vise, kode, oversette, overføre, distribuere, selge, lisensiere eller på annen måte utnytte noen del av Abonnementet eller Innholdet for kommersielle formål, uten skriftlig tillatelse fra wonderwave.no på forhånd. Alle rettigheter til nettsiden, Innholdet, og Merkene er reservert av wonderwave.no.

2. Eierskap til materiale
Selv om wonderwave.no eier innsendingene som beskrevet i Avsnitt 4 ("Brukertilbakemelding"), tilhører alle design og originalkildekoder laget for deg ("Prosjekter") deg alene, og du har alle opphavsrettigheter til disse Prosjektene. Hvis det skulle skje at wonderwave.no av en eller annen grunn blir eier av et Prosjekt i stedet for deg, vil wonderwave.no overføre all sin interesse i Prosjektet til deg uten noen begrensninger. Du forsikrer at alle materialer du gir til wonderwave.no, enten som eksempler eller som deler som skal inkluderes i designprosessen, er dine egne og ikke bryter noen tredjeparts rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, intellektuell eiendomsrett og publisitetsrettigheter. Med mindre annet er avtalt i Avsnitt 18 i dette dokumentet, kan wonderwave.no vise frem designarbeidet ditt offentlig (på sosiale medier, nettsiden vår, osv.).

3. Tredjepartsfonter
Hvis et Prosjekt bruker fonter som ikke eies av wonderwave.no og som trenger en kommersiell lisens for at du skal kunne bruke, dele eller vise dem ("Tredjepartsfonter"), vil wonderwave.no gi deg beskjed skriftlig. Beskjeden vil fortelle deg at et eller flere Tredjepartsfonter er brukt, og at du må kjøpe nødvendige lisenser fra rettighetshaverne for å bruke, dele eller vise Prosjektet lovlig. Du får all info du trenger for å forstå hvilke lisenser du trenger og hvor du kan kjøpe dem. Når wonderwave.no har gitt deg denne infoen, er det ditt ansvar å kjøpe lisensene. Hvis du ikke gjør det, tar du ansvar for alle konsekvenser som kan komme av manglende lisenskjøp for Tredjepartsfontene i Prosjektet.

4. Brukererklæringer
Når du bruker Abonnementet, bekrefter du at:
- Du har lovlig rett til å godta disse Bruksvilkårene og vil følge dem.
- Du er ikke mindreårig der du bor.
- Du vil ikke tilgang til Abonnementet på en automatisert eller ikke-menneskelig måte.
- Du vil ikke bruke Abonnementet til ulovlige eller uautoriserte formål.
- Bruken din av Abonnementet vil ikke bryte med noen lover eller regler som gjelder.

5. Forbudte aktiviteter
Du skal bare bruke Abonnementet til de formålene det er ment for. Det er ikke tillatt å bruke Abonnementet til kommersielle formål, med mindre det er relatert til arbeidet wonderwave.no gjør for deg.

Du godtar også å unngå følgende:
- Ulovlig bruk av Abonnementet.
- Å hente ut data eller innhold for å lage en database eller katalog.
- Å omgå eller forstyrre sikkerhetsfunksjonene i Abonnementet.
- Ulovlig lenking til eller innramming av Abonnementet.
- Å lure, svindle eller villedende wonderwave.no eller andre brukere.
- Å forstyrre Abonnementet eller legge unødvendig belastning på wonderwave.no sine systemer.
- Å bruke Abonnementet for å konkurrere med wonderwave.no.
- Å prøve å dekode, dekompilere eller demontere programvaren i Abonnementet.
- Trakassering eller trusler mot wonderwave.no sitt personale eller andre som tilbyr tjenester via Abonnementet.
- Å fjerne rettighetsmeldinger fra noe innhold.Kopiering eller tilpasning av programvaren i Abonnementet.
- Å laste opp eller overføre virus, skadelig programvare eller andre skadelige materialer.
- Å laste opp eller overføre materialer som samler inn eller overfører informasjon på en uautorisert måte.
- Nedsettende eller skadelig atferd mot wonderwave.no.
- Bruk av Abonnementet på en måte som bryter med loven.

6. Brukertilbakemelding
Du godtar at alle spørsmål, kommentarer, forslag eller annen tilbakemelding du sender til oss ("Innsending") blir wonderwave.no sin eiendom. Vi trenger ikke å holde en Innsending hemmelig, og vi eier alle rettigheter til den, unntatt rettighetene som er gitt til deg i Avsnitt 2 ("Eierskap til Materiale"). Vi kan bruke en Innsending som vi vil, uten å spørre om tillatelse, gi deg kreditt eller betale deg noe. Du forsikrer at du har rett til å sende inn Innsendingen, og gir fra deg alle krav mot wonderwave.no for vår bruk av den, i tråd med vilkårene her og som vi velger i fremtiden.

7. Forvaltning og tilsyn
Wonderwave.no har rett til å sjekke om Abonnementet brukes i tråd med Bruksvilkårene, og kan ta juridiske skritt hvis det er brudd på vilkårene eller loven. Vi kan også begrense eller stoppe tilgangen din til Abonnementet, eller deaktivere bruken din av det, uten å gi deg beskjed eller være ansvarlige for det. Alle beslutninger om hvordan Abonnementet skal styres, tas av wonderwave.no for å beskytte våre rettigheter og eiendom.

8. Personvernpolicy
Når du bruker Abonnementet, godtar du å følge vår Personvernpolicy og de spesifikke vilkårene som er nevnt der. Abonnementets servere er i Norge. Hvis du bruker Abonnementet fra EU, Asia eller andre steder, kan det gjelde andre lover og regler enn i Norge, spesielt om personvern. Ved å fortsette å bruke Abonnementet og sende data til Norge, godtar du at dataene blir overført og behandlet i Norge. Wonderwave.no samler ikke med vilje inn info fra personer under 18 år. Ifølge norsk lov, hvis vi oppdager at en under 13 år har gitt oss personlig info uten foreldres godkjenning, vil vi slette infoen så fort som mulig.

9. Oppsigelsestid
Kvartalsvis Forskuddsavtale: Hvert kvartal betales på forskudd ved begynnelsen av kvartalet, noe som i praksis tillater 4 like betalinger over kontraktsperioden. 90 dagers oppsigelsesperiode gjelder for det første kvartalet.

3 + 9 Måneder Forskudd: Betaling av det første kvartalet på forskudd ved begynnelsen av kvartalet. Etter dette, og etter den 90 dagers oppsigelsesperioden, betales 9 måneder på forskudd for de gjenstående 3 kvartalene.

Årlig Forskudd: Årlig betaling av de 12 månedene på forskudd, som gir rett til en rabatt tilsvarende en måned. 90 dagers oppsigelsesperiode gjelder.

10. Endringer
Wonderwave.no kan endre, oppdatere, justere eller fjerne noe fra Abonnementet når som helst etter vår egen vurdering. Vi kan også endre, stoppe eller legge ned hele eller deler av Abonnementet uten å gi deg beskjed eller være ansvarlige for det.

11. Avbrudd
Wonderwave.no kan ikke garantere at Abonnementet alltid vil være tilgjengelig. Det kan oppstå forsinkelser, feil eller avbrudd på grunn av problemer med maskinvare, programvare eller andre faktorer utenfor vår kontroll. Du godtar at wonderwave.no ikke er ansvarlig for tap, skade eller ulemper du opplever hvis du ikke kan bruke Abonnementet på grunn av slike avbrudd i tjenesten eller tilkoblingen.

12. Gjeldende Lov
Disse Bruksvilkårene følger norsk lov, uavhengig av regler om lovkonflikter.

13. Rettssaker
Alle juridiske saker skal tas opp i de offentlige domstolene i Norge. Alle involverte parter godtar at disse domstolene har rett til å dømme i saken, og gir avkall på alle klager om at domstolene ikke har jurisdiksjon eller at stedet ikke er passende. FNs konvensjon om internasjonale varekjøp og loven om datainformasjonstransaksjoner gjelder ikke for disse Bruksvilkårene.

14. Fraskrivelse
Abonnementet leveres "som det er" og "som tilgjengelig". Du godtar at du bruker Abonnementet og tjenestene på egen risiko. Wonderwave.no gir ingen garantier, verken direkte eller indirekte, om Abonnementet og din bruk av det, inkludert garantier om salgbarhet, egnethet til et spesifikt formål, eller at det ikke bryter med andres rettigheter. Wonderwave.no garanterer ikke at informasjonen i Abonnementet eller på lenkede nettsteder er korrekt eller fullstendig, og tar ikke ansvar for feil i innhold, uautorisert tilgang til våre servere, avbrudd i tjenesten, virus eller skadelige kode, eller tap du kan lide av å bruke Abonnementet. Vi anbefaler eller tar ikke ansvar for produkter eller tjenester som markedsføres av andre gjennom Abonnementet, lenkede nettsteder, eller i annonsene.

15. Begrensninger av Ansvar og Skadesløsholdelse
Wonderwave.no og vårt team er ikke ansvarlige for skader, tap eller kostnader du eller andre får på grunn av bruk av Abonnementet, inkludert tap av penger, data eller advokatkostnader. Du godtar å beskytte og ikke holde wonderwave.no ansvarlig for tap, skader eller krav som kommer fra ditt bruk av Abonnementet, brudd på disse Bruksvilkårene, eller hvis du bryter andres rettigheter. Hvis noen tar wonderwave.no til retten for noe du har gjort, kan wonderwave.no velge å forsvare seg på din bekostning, og du må hjelpe Wonderwave.no i forsvaret.

16. Brukerdata
Du er selv ansvarlig for all data du sender eller som har med ditt bruk av Abonnementet å gjøre. Wonderwave.no er ikke ansvarlig for tap eller skade på denne dataen, og du gir fra deg retten til å saksøke wonderwave.no for slike tap eller skader.

17. Elektroniske Kommunikasjoner, Transaksjoner, og Signaturer
Du godtar å motta beskjeder fra wonderwave.no elektronisk, og forstår at e-post eller meldinger sendt gjennom Abonnementet oppfyller lovens krav til skriftlig kommunikasjon. Du er også ok med å bruke elektroniske signaturer og motta kvitteringer, kontrakter og annen viktig info elektronisk. Du gir fra deg retten til å kreve papirkopier eller annen ikke-elektronisk kommunikasjon.

18. Visning av designarbeid
Wonderwave.no kan dele designarbeid på nettsider, sosiale medier og lignende, med mindre noe annet er avtalt. Du kan be om en taushetserklæring, som vil stoppe wonderwave.no fra å dele eller snakke om arbeidet ditt offentlig.

19. Henvisninger
Wonderwave.no gir deg 5% provisjon når du henviser noen til oss. Provisjonen varer så lenge den henviste kunden har et abonnement hos wonderwave.no, opp til 1 år fra avtalesignering. Henvisninger og utbetalinger spores og håndteres gjennom vår partner, Rewardful.com.

20. Diverse
Disse Bruksvilkårene, sammen med retningslinjer lagt ut på Abonnementet, er hele avtalen mellom deg og wonderwave.no. Hvis vi ikke håndhever en del av vilkårene, betyr ikke det at vi gir fra oss retten til å gjøre det senere. Hvis en del av vilkårene blir funnet ulovlig, vil den delen bli fjernet, men resten av vilkårene vil fortsatt gjelde. Disse vilkårene skaper ikke et samarbeid, partnerskap eller arbeidsforhold mellom deg og wonderwave.no.

21. Kontaktinformasjon
For eventuelle spørsmål eller klager angående Abonnementet, vennligst kontakt wonderwave.no på: hei@wonderwave.no.